czwartek, 31 marzec 2016 03:46

Jak ustawa wspierająca frankowiczów odbije się na rynku kredytowym

Prezydent bierze się za realizację swoich przedwyborczych obietnic i stara się zaproponować rozwiązania, które poprawią sytuację finansową frankowiczów.
 
Z racji tych działań, Narodowy Bank Polski przygotował raport, który ocenia wpływ prezydenckiego projektu na kondycję jaka wytworzy się w sektorze bankowym. Dla frankowiczów nie tylko wysokość kursu będzie miał decydujące znaczenie. Dochodzi do tego również stopa LIBOR jak i stawce WIBOR 3M. Dlatego też nawet po wprowadzeniu możenia choć części długu, w późniejszych latach płatności frankwiczów i tak mogą wzrosnąć.
 
Przyszła ustawa o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki, przewiduje cztery rozwiązania dla frankowców. Przekazanie lokum bankowi w zamian za zwolnienie z długu, jest najbardziej radykalną propozycją. Prawdopodobnie, większość osób zdecyduje się na pomniejszenie zobowiązania poprzez zwrot spreadów wraz z odsetkami czy wybierze jedną z dwóch opcji konwersji kredytu przy zachowaniu „sprawiedliwego kursu” przewalutowania. Dzięki temu dojdzie do zmiany stopy referencyjnej na WIBOR z LIBOR CHF.
 
Po zastosowaniu przymusowego dla banku konwersji długu według „kursu sprawiedliwego” przewidzianego w drugim wariancie, postanie bez zmian. Niezależnie od wybranego wariantu, marża kredytu nie powinna ulec zmianie. Dlatego też, jeśli będzie dochodzić do jakiś ugód z klientami, banki przystaną na zastosowaniu wspomnianego wcześniej kursu.
 
Jednak zanim ustawa ujrzy światło dzienne, będzie musiał zmierzyć się z czytaniami oraz sugestiami komisji sejmowych, które zapewne będą miały wiele do powiedzenia w tej sprawie. Bez wątpienia, również eksperci bardziej lub mniej zależni będą kreować stosunek opinii publicznej do omawianego rozwiązania. Jaki będzie ostateczny kształt ustawy, trudno jeszcze dziś przewidzieć.