środa, 20 kwiecień 2016 04:01

Tańsze pożyczki są korzystne dla dłużników

Nowe prawo regulujące rynek usług pożyczkowych działa na korzyść klientów. Ustawa spowodowała, iż spadły koszty windykacyjne oraz opłaty administracyjne naliczane w związku z  udzielaną pożyczką. Następstwem tego może być zmniejszenie się długu będącego skutkiem niespłacalności pożyczek. Chcąc podliczyć wartość wszystkich tego typu długów uzyskamy kwotę o łącznej wartości 2,7 mln złotych. Suma ta stanowi 16% ogółu długów, które spowodowały wpisanie ich właścicieli do Krajowego Rejestru Dłużników. Według nowych zasad, firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek nie mogą już dowolnie ustalać opłat odsetkowych, które  były najbardziej odpowiedzialne za generowanie dochodu firmy pożyczkowej.
Od teraz, firmy pożyczkowe będą mogły pobierać do 25 proc. pożyczanej kwoty oraz 30 proc. kwoty pożyczki za każdy rok. Zasada ta, będzie również obowiązywać, gdy u tego samego pożyczkobiorcy klient zaciągnie kolejne zobowiązanie. Ponadto nowe prawo ogranicza do minimum pobieranie jakichkolwiek dodatkowych opłat niż te, które wynikają z naliczanych odsetek. O wysokość możliwych do naliczenia odsetek przy pożyczaniu pieniędzy klienci instytucji finansowych nie muszą się zbytnio martwić. Od wielu już lat oprocentowanie jest prawnie ograniczone do czterokrotności stopy lombardowej, czyli wynosi ona około 10 procent w skali roku.
Nowelizacja obecnie funkcjonującego prawa jest daleko posunięta, gdyż jest ona związana z rynkiem o bardzo wysokiej wartości. Jak przeanalizował to Związek Firm Pożyczkowych, w ubiegłym roku Polacy pożyczyli w firmach tego typu około 5,1 mld zł. Kwota ta  systematycznie wzrasta i stanowi coraz większą wartość na rynku. Taką mocną pozycję firm pożyczkowych wypracowały specjalne oferty produktów finansowych do 4 tys. złotych, które cieszą się największą popularnością. Wyprzedzają one nawet banki, które zazwyczaj są wyspecjalizowane w kredytach o większej wartości.
Od teraz, koszty związane z pożyczeniem 1 tys. złotych, będą zamykać się w góra 350 zł przy spłacie zobowiązania. Możliwość rolowania i przedłużania spłaty została już zakazana. Była to główna możliwość, która dawała bardzo duże dochody pożyczkodawcy w ramach współpracy z jednym klientem.
Tak samo zmieniły się opłaty związane z prowadzeniem procesu windykacyjnego. Dziś umowa o pożyczkę na 1 tys. złotych, może w skali roku wygenerować tylko 140 zł kosztów, związanych z wysyłaniem monitów czy sms-ów przypominających o spłacie.
Prawdopodobnie to, że obciążenia nakładane na klientów będą teraz o wiele niższe, przełoży się to na efektywnie spłacane pożyczki.
Dziś ogólna kwota zaciąganych zobowiązań sięga już 2,7 mld zł. Obecnie najwięcej zaległości w spłacaniu pożyczek robią osoby w przedziale wiekowym 31 – 40 lat. Jest to aż 29 % ogółu wszystkich dłużników. Jednak jeśli chodzi o niewypłacalność kredytobiorców, to największa jest ona w grupie wiekowej 18-31 lat. Jest to 35% wszystkich klientów.