wtorek, 07 czerwiec 2016 09:06

Obniżono opłatę sądową w sprawach o czynności bankowe

Weszła w życie nowelizacja, która zmniejsza koszty związane z wytoczeniem powództwa cywilnego instytucjom bankowym.
Nowy przepisy określa wysokość opłat w sposób następujący: „pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych”.
Takie postępowanie ze strony Ustawodawcy wynika z znajomości sytuacji materialnej osób fizycznych oraz osób prowadzących gospodarstwa rolne. W sporach z dużymi instytucjami finansowymi zawsze będą miały one słabsze możliwości ekonomiczne.
Jak wskazuje Rząd, wprowadzenie nowelizacji ma na celu wyrównanie szans w dochodzeniu swoich praw przed sądem. Zmniejszy to zakres ciężarów fiskalnych, które są określone przez ustawę a konieczne do ponoszenia przy wnoszeniu pism w sprawach cywilnych.
Natomiast jeśli chodzi o sprawy, które już się toczą to wnoszenie wszelkich pism będzie odbywać się po uiszczeniu opłaty na wcześniej obowiązujących zasadach.