środa, 14 wrzesień 2016 12:04

Kredyt Inwestycyjny

Kredyty inwestycyjne dzieli się na kredyty na wyposażenie, kredyty na restrukturyzację, kredyty na budowę lub zakup obiektów przemysłowych lub rolnych. Kredyt ten jest najczęściej udzielany jest w formie linii kredytowej lub finansowania jednej określonej transakcji.

Wyróżniamy również tzw. „kredyt hipoteczny”. Jest to kredyt długoterminowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Takie rozwiązanie gwarantuje zwrot pieniędzy nawet w przypadku zmiany właściciela.

Podobnym typem kredytu jest tzw. kredyt lombardowy. Jest to kredyt pod zastaw ruchomości lub innych praw do przedmiotów o łatwej zbywalności. Najczęściej udzielany jest pod zastaw papierów wartościowych. W każdym przypadku kwota uzyskiwana jest rzędu 50% wartości zabezpieczenia.

Ogólne cechy kredytu inwestycyjnego:

 długi okres kredytowania

 atrakcyjna cena produktu (istnieje indywidualnie negocjowana z bankiem)

 możliwość finansowania do 100% wartości inwestycji netto (jednakże banki mogą zażądać wniesienia wkładu własnego)

Przykładowe cele kredytu:

 zakup, budowa lub remont nieruchomości

 spłata innego kredytu inwestycyjnego

 modernizacja parku maszynowego

 poprawę zdolności produkcyjnych

 odtworzenie lub modernizację działalności gospodarczej

 zakup patentów

 zakup akcji innej spółki

Dla kogo przeznaczony jest kredyt inwestycyjny:

 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek z o.o.

Akceptowane zabezpieczenie kredytu:

 nieruchomości komercyjne (lokale użytkowe o charakterze biurowym, usługowym, magazynowym)

 działki budowlane i rolne

 nieruchomości przemysłowe

 sprzęt

Wymagania:

 minimum 6 miesięcy prowadzenia działalności

 terminowa obsługa bieżących kredytów

 brak zaległości w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Warunki kredytu

Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu jest zdolność kredytowa, co oznacza zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Bank przyznając kredyt bierze pod uwagę sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Przy składaniu wniosku o kredyt określa się cel, na jaki będą przeznaczone środki a także rodzaj zabezpieczenia i sposobu spłacania.

wspolpraca ania